ἔπειτα πάσης Ἑλλάδος καὶ ξυμμάχων
βιόν διώκησ ὄντα πρίν πεφυρμένον
θηρσίν θ᾽ ὅμοιον

Then I organized the life of all the Greeks and their allies
which previously had been as as chaotic
as that of beasts.

Aeschylus, Palamedes

σέβας δέ μηρῶν ἀργόν οὐ κατῃδέσω
ὦ δυσχάριστε τῶν πυκνῶν φιλημάτων

And you did not respect the sacred honor of the
thigh-bond, ungrateful for those countless kisses!

Aechylus, Myrmidons

αὔρας ὑποσκίοισιν ἐν ψυκτηρίοις
Breezes in cool shaded spots.

Aeschylus, Youths

εὐφαμεῖτε μελισσονόμοι δόμον Ἄρτέμιδος πέλας οἴγειν
Keep a reverent silence: the Beekeepers are close to open the temple of Artemis.

Aeschylus, Priestesses

λεοντόχορτον βούβαλιν νεαίρετον
Caught by a lion: a young antelope.

Aeschylus, unattributed fragment

δέσποινα νύμφη δυσχίμων ὀρῶν ἅναξ
My lady nymph, queen of the wintry mountains.

Aeschylus, unattributed fragment

θάρσει πόνου γάρ ἄκρον οὐκ ἔχει κρόνον
Be brave! When suffering is at its worst, it can’t stay for long.

Aeschylus, unattributed fragment

Ζεύς ἐστιν αἰθήρ Ζεύς δέ γῆ Ζεύς δ̓ οὐρανός
Ζεύς τοι τά πάντα χὤ τι τῶνδ᾽ ὑπέρτερον

Zeus is the aether, Zeus is the earth, Zeus is heaven.
Yes, Zeus is everything, and whatever lies beyond that.

Aeschylus, Daughters of the Sun

οὐ γ́αρ τι μεῖζον ἄλλο τοῦδε πείσομαι
For I shall never suffer anything greater than this.

Aeschylus, Children of Heracles

ὅπου γάρ ἰσχύς συζυγοῦσι καί δικη
ποία ξυνωρίς τῶνδε καρτερωτέρα

For where might and right are yoked together,
what team could be stronger than they?

Aeschylus, unattributed fragment